en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 7 049,9 77,8 221 1 962,7 21,7 812 45,6 0,5 35 9 058,2 1 068
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 70 607,4 88,8 2 079 8 710,7 11,0 3 080 213,6 0,3 119 79 531,7 5 278
Devízový trh v SR okrem NBS 77 657,3 87,7 2 300 10 673,4 12,0 3 892 259,2 0,3 154 88 589,9 6 346