en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 100,2 72,8 215 2 768,1 26,7 1 098 39,4 0,5 18 8 907,7 1 331
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 58 929,1 85,0 2 038 12 086,9 14,6 4 878 140,8 0,4 129 71 156,8 7 045
Devízový trh v SR okrem NBS 65 029,3 83,1 2 253 14 855,0 16,5 5 976 180,2 0,4 147 80 064,5 8 376