en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 017,1 72,2 191 2 292,6 27,5 657 29,5 0,4 38 8 339,2 886
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 62 921,0 87,6 1 980 8 741,2 12,2 3 165 174,1 0,2 127 71 836,3 5 272
Devízový trh v SR okrem NBS 68 938,0 86,0 2 171 11 033,8 13,8 3 822,0 203,6 0,3 165,0 80 175,5 6 158