en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 8 263,5 77,0 244 2 410,3 22,5 788 57,0 0,5 51 10 730,8 1 083
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 54 719,9 84,4 2 077 9 936,2 15,3 4 549 203,9 0,3 180 64 860,0 6 806
Devízový trh v SR okrem NBS 62 983,4 83,3 2 321 12 346,5 16,3 5 337,0 260,9 0,3 231,0 75 590,8 7 889