en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 141,0 75,4 228 1 932,4 23,7 739 70,2 0,9 59 8 143,6 1 026
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 63 425,6 87,3 2 094 9 088,2 12,5 3 656 146,8 0,2 176 72 660,6 5 926
Devízový trh v SR okrem NBS 69 566,6 86,1 2 322 11 020,6 13,6 4 395,0 217,0 0,3 235,0 80 804,2 6 952