en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 7 355,3 78,6 265 1 939,9 20,7 1 012 61,0 0,7 72 9 356,2 1 349
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 81 922,2 86,8 2 229 12 312,4 13,0 4 605 170,7 0,2 176 94 405,4 7 010
Devízový trh v SR okrem NBS 89 277,5 86,0 2 494 14 252,3 13,7 5 617 231,8 0,2 352 103 761,6 8 463