en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 5 324,9 62,0 182 3 150,7 36,7 775 114,9 1,3 73 8 590,5 1 030
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 65 002,4 85,9 1 773 10 549,7 13,9 3 066 138,8 0,2 135 75 690,9 4 974
Devízový trh v SR okrem NBS 70 327,3 83,4 1 955 13 700,4 16,3 3 841,0 253,7 0,3 208,0 84 281,4 6 004