en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 902,6 62,3 166 2 851,9 36,3 816 110,4 1,4 85 7 864,9 1 067
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 56 315,5 82,6 1 895 11 579,3 17,0 3 891 247,0 0,4 163 68 141,8 5 949
Devízový trh v SR okrem NBS 61 218,1 80,5 2 061 14 431,1 19,0 4 707,0 357,4 0,5 248,0 76 006,7 7 016