en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v septembri 2007

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 939,4 64,1 160 2 133,4 34,7 586 76,5 1,2 74 6 149,2 820
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 46 829,1 83,2 1 731 9 285,2 16,5 2 984 191,7 0,3 174 56 306,0 4 889
Devízový trh v SR okrem NBS 50 768,5 81,3 1 891 11 418,5 18,3 3 570,0 268,2 0,4 248,0 62 455,2 5 709