en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 2008

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2 720,4 42,3 100 3 556,5 55,4 605 146,9 2,3 79 6 423,7 784
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 100 244,2 85,3 2 247 15 820,6 13,5 4 431 1 427,9 1,2 1 741 117 492,7 8 419
Devízový trh v SR okrem NBS 102 964,6 83,1 2 347 19 377,1 15,6 5 036,0 1 574,8 1,3 1 820,0 123 916,4 9 203