en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 2008

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 741,3 50,8 102 3 404,5 46,2 374 217,0 2,9 63 7 362,7 539
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 55 232,4 74,7 1 811 17 872,6 24,2 2 358 851,9 1,2 1 497 73 956,9 5 666
Devízový trh v SR okrem NBS 58 973,7 72,5 1 913 21 277,1 26,2 2 732,0 1 068,8 1,3 1 560,0 81 319,6 6 205