en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 2008

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2 305,7 45,0 62 2 666,5 52,1 341 147,1 2,9 46 5 119,2 449
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 51 211,5 73,4 1 507 17 505,7 25,1 2 994 1088,0 1,6 1 583 69 805,2 6 084
Devízový trh v SR okrem NBS 53 517,2 71,4 1 569 20 172,2 26,9 3 335,0 1 235,1 1,6 1 629,0 74 924,5 6 533