en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 2008

USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 7 432,7 68,6 250 3 251,2 30,0 878 146,3 1,4 100 10 830,2 1 228
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 88 393,0 84,5 2 227 15 321,9 14,7 4 882 833,4 0,8 613 104 548,3 7 722
Devízový trh v SR okrem NBS 95 825,7 83,1 2 477 18 573,2 16,1 5 760,0 979,6 0,8 713,0 115 378,5 8 950