en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2008

USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 110,4 60,2 198 3 846,8 37,9 1 000 186,3 1,8 107 10 143,4 1 305
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 82 305,2 83,1 2 146 16 298,7 16,5 5 581 412,4 0,4 218 99 016,3 7 945
Devízový trh v SR okrem NBS 88 415,6 81,0 2 344 20 145,5 18,5 6 581,0 598,6 0,5 325,0 109 159,7 9 250