en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 2008

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 6 321,7  60,6 162 3 982,1  38,2 513 124,6 1,2 60 10 428,3 735
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 91 757,6 80,2 2 198 21 627,4 18,9 3 533 1 001,0 0,9 1 692 114 386,0 7 423
Devízový trh v SR okrem NBS 98 079,3 78,6 2 360 25 609,4 20,5 4 046 1 125,6 0,9 1 752 124 814,3 8 158