en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 2008

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 534,7 49,0 120 4 642,5 50,2 577 70,8 0,8 76 9 248,0 773
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 93 749,2 81,1 2 102 21 212,4 18,4 3 740 599,6 0,5 1 558 115 561,1 7 400
Devízový trh v SR okrem NBS 98 283,9 78,7 2 222 25 854,9 20,7 4 317,0 670,3 0,5 1 634,0 124 809,1 8 173