en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2008

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3 527,5 39,4 130 5 257,8 58,7 816 177,8 2,0 93 8 963,2 1 039
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 79 546,4 82,2 1 996 16 456,7 17,0 4 429 740,6 0,8 1 493 96 743,6 7 918
Devízový trh v SR okrem NBS 83 073,9 78,6 2 126 21 714,5 20,5 5 245,0 918,4 0,9 1 586,0 105 706,8 8 957