en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 2008

USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4 561,1 57,8 155 3 176,0 40,2 664 154,4 2,0 92 7 891,5 911
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 95 300,4 82,6 2 012 18 441,6 16,0 4 914 1 582,6 1,4 1 445 115 324,6 8 371
Devízový trh v SR okrem NBS 99 861,5 81,0 2 167 21 617,7 17,5 5 578,0 1 737,0 1,4 1 537,0 123 216,1 9 282