en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 2008

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1 088,9 21,1 55 4 023,6 78,1 372 39,3 0,8 34 5 151,8 461
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 30 278,7 53,6 1 202 25 406,5 45,0 3 007 827,0 1,5 1 361 56 512,2 5 570
Devízový trh v SR okrem NBS 31 367,6 50,9 1 257 29 430,1 47,7 3 379,0 866,3 1,4 1 395,0 61 664,0 6 031