en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v septembri 2008

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1 583,3 36,5 63 2 634,2 60,7 285 124,2 2,9 45 4 341,6 393
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 47 532,1 58,3 1 472 33 181,4 40,7 2 767 786,6 1,0 1 451 81 500,1 5 690
Devízový trh v SR okrem NBS 49 115,4 57,2 1 535 35 815,6 41,7 3 052,0 910,7 1,1 1 496,0 85 841,8 6 083