en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v roku 1996

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 1425,7 56,9 397 1079,5 43,1 441   2505,2 838
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 24541,5 59,0 9293 14932,3 35,9 9200 2139,8 5,1 3093 41613,5 21586
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 25967,2 58,9 9690 16011,8 36,3 9641 2139,8 4,8 3093 44118,7 22424
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 4558,5 57,3 1455 2526,9 31,8 1579 870,8 10,9 842 7956,2 3876
Devízový trh v SR celkom 30525,7 58,6 11145 18538,7 35,6 11220 3010,5 5,8 3935 52074,9 26300