en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v roku 1997

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 1489,5 59,8 194 1001,6 40,2 188   2491,1 382
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 28894,0 70,3 11607 9726,9 23,7 6741 2455,4 6,0 1834 41076,3 20182
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 30383,5 69,7 11801 10728,5 24,6 6929 2455,4 5,6 1834 43567,4 20564
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 33725,1 82,4 7750 6005,7 14,7 3660 1178,1 2,9 1046 40908,9 12456
Devízový trh v SR celkom 64108,6 75,9 19551 16734,2 19,8 10589 3633,5 4,3 2880 84476,3 33020