en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v roku 1998

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 590,2 48,6 133 623,1 51,4 109   1213,3 242
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 20994,5 70,6 8451 7625,0 25,7 4494 1105,5 3,7 1563 29724,9 14508
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 21584,7 69,8 8584 8248,1 26,7 4603 1105,5 3,6 1563 30938,2 14750
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 30055,2 86,2 8287 4504,0 12,9 3289 304,7 0,9 437 34863,8 12013
Devízový trh v SR celkom 51639,8 78,5 16871 12752,0 19,4 7892 1410,1 2,1 2000 65802,0 26763