en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 1996

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 40,7 68,1 13 19,1 31,9 14   59,8 27
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1000,3 51,0 684 834,8 42,6 747 125,1 6,4 317 1960,1 1748
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1041,0 51,5 697 853,8 42,3 761 125,1 6,2 317 2019,9 1775
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 104,7 62,5 44 48,8 29,2 46 13,9 8,3 34 167,5 124
Devízový trh v SR celkom 1145,7 52,4 741 902,6 41,3 807 139,04 6,4 351 2187,3 1899