en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 1996

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 83,0 46,6 20 95,2 53,4 24   178,2 44
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2845,7 66,4 879 1325,8 30,9 730 112,8 2,6 197 4284,2 1806
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 2928,7 65,6 899 1421,0 31,8 754 112,8 2,5 197 4462,4 1850
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 390,8 73,6 136 94,8 17,9 115 45,1 8,5 64 530,7 315
Devízový trh v SR celkom 3319,5 66,5 1035 1515,8 30,4 869 157,86 3,2 261 4993,1 2165