en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 1996

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 139,7 53,4 84 121,8 46,6 96   261,5 180
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 153,3 41,3 172 144,2 38,8 214 74,1 19,9 169 371,6 555
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 293,0 46,3 256 266,0 42,0 310 74,1 11,7 169 633,1 735
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 29,7 42,0 25 17,5 24,8 40 23,5 33,2 63 70,7 128
Devízový trh v SR celkom 322,7 45,9 281 283,5 40,3 350 97,6 13,9 232 703,8 863