en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 1996

USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 56,7 73,1 5 20,9 26,9 4 77,6 9
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3663,7 63,7 1163 1928,0 33,5 962 157,6 2,7 249 5749,2 2374
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 3720,4 63,8 1168 1948,9 33,4 966 157,6 2,7 249 5826,8 2383
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 205,4 63,5 76 83,0 25,7 73 35,0 10,8 62 323,4 211
Devízový trh v SR celkom 3925,7 63,8 1244 2031,9 33,0 1039 192,58 3,1 311 6150,2 2594