en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 1996

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 100,4 44,2 23 127,0 55,8 26   227,4 49
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1654,5 52,6 829 1328,6 42,2 873 162,0 5,2 293 3145,1 1995
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1754,9 52,0 852 1455,6 43,2 899 162,0 4,8 293 3372,5 2044
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 60,8 51,3 24 30,6 25,8 58 27,1 22,9 52 118,5 134
Devízový trh v SR celkom 1815,7 52,0 876 1486,2 42,6 957 189,11 5,4 345 3491,0 2178