en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 1996

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 25,7 41,9 13 35,6 58,1 12   61,3 25
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 929,1 42,4 661 1082,5 49,4 914 179,4 8,2 361 2190,9 1936
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 954,8 42,4 674 1118,1 49,6 926 179,4 8,0 361 2252,3 1961
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 93,0 54,5 44 52,6 30,8 64 25,1 14,7 50 170,7 158
Devízový trh v SR celkom 1047,8 43,2 718 1170,7 48,3 990 204,51 8,4 411 2423,0 2119