en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 1996

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 207,3 54,5 93 173,3 45,5 109   380,6 202
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 184,3 46,0 235 133,3 33,2 202 83,3 20,8 185 400,8 622
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 391,6 50,1 328 306,6 39,2 311 83,3 10,7 185 781,4 824
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 66,4 67,6 31 16,9 17,2 44 14,9 15,2 48 98,1 123
Devízový trh v SR celkom 457,9 52,1 359 323,4 36,8 355 98,19 11,2 233 879,5 947