en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 1996

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 108,5 42,0 15 149,7 58,0 24   258,2 39
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3782,6 60,4 1252 2163,1 34,5 1150 320,6 5,1 251 6266,3 2653
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 3891,1 59,6 1267 2312,8 35,4 1174 320,6 4,9 251 6524,5 2692
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 1093,3 53,3 269 786,3 38,4 344 169,8 8,3 89 2049,4 702
Devízový trh v SR celkom 4984,3 58,1 1536 3099,1 36,1 1518 490,36 5,7 340 8573,8 3394