en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 1996

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 77,7 78,3 13 21,5 21,7 5   99,2 18
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3316,4 57,7 1014 2153,3 37,4 1117 282,1 4,9 285 5751,8 2416
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 3394,1 58,0 1027 2174,8 37,2 1122 282,1 4,8 285 5851,0 2434
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 600,8 55,2 216 389,2 35,8 249 97,5 9,0 103 1087,5 568
Devízový trh v SR celkom 3994,9 57,6 1243 2564,0 37,0 1371 379,6 5,5 388 6938,5 3002