en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 1997

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 50,0 55,3 1 40,4 44,7 1   90,4 2
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 4553,8 79,8 1627 908,1 15,9 702 244,5 4,3 209 5706,4 2538
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 4603,8 79,4 1628 948,5 16,4 703 244,5 4,2 209 5796,8 2540
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 3956,9 76,8 800 1031,8 20,0 365 162,4 3,2 86 5151,1 1251
Devízový trh v SR celkom 8560,7 78,2 2428 1980,3 18,1 1068 406,87 3,7 295 10947,9 3791