en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 1997

USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 65,0 53,6 2 56,2 46,4 3 121,2 5
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1905,6 83,8 777 338,4 14,9 296 29,9 1,3 70 2273,9 1143
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1970,6 82,3 779 394,6 16,5 299 29,9 1,2 70 2395,1 1148
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 1892,0 91,8 435 155,0 7,5 210 14,7 0,7 69 2061,7 714
Devízový trh v SR celkom 3862,5 86,7 1214 549,7 12,3 509 44,56 1,0 139 4456,8 1862