en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 1997

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 143,7 45,5 28 172,4 54,5 33   316,1 61
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3487,5 61,7 1193 1875,6 33,2 1115 284,9 5,0 215 5647,9 2523
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 3631,2 60,9 1221 2047,9 34,3 1148 284,9 4,8 215 5964,0 2584
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 1866,4 72,7 462 607,4 23,6 330 95,1 3,7 83 2568,9 875
Devízový trh v SR celkom 5497,6 64,4 1683 2655,4 31,1 1478 379,92 4,5 298 8532,9 3459