en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 1997

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 86,0 62,5 7 51,6 37,5 5   137,6 87
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1850,9 64,9 799 480,9 16,9 369 521,5 18,3 137 2853,3 1305
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1936,9 64,8 806 532,5 17,8 374 521,5 17,4 137 2990,9 1392
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 1562,3 83,8 442 234,2 12,6 218 68,0 3,6 78 1864,4 738
Devízový trh v SR celkom 3499,2 72,1 1248 766,7 15,8 592 589,48 12,1 215 4855,3 2055