en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 1997

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 385,5 74,3 47 133,6 25,7 40   519,1 87
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1402,7 72,7 803 512,7 26,6 490 15,3 0,8 97 1930,7 1390
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1788,2 73,0 850 646,3 26,4 530 15,3 0,6 97 2449,8 1477
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 1475,1 86,6 457 197,9 11,6 247 30,2 1,8 85 1703,2 789
Devízový trh v SR celkom 3263,4 78,6 1307 844,2 20,3 777 45,52 1,1 182 4153,0 2266