en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 1997

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 324,2 69,5 31 142,4 30,5 27   466,6 58
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2682,2 73,8 947 733,1 20,2 548 218,7 6,0 146 3633,9 1641
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 3006,4 73,3 978 875,5 21,3 575 218,7 5,3 146 4100,5 1699
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 4386,3 82,2 837 782,3 14,7 355 169,4 3,2 107 5338,0 1299
Devízový trh v SR celkom 7392,7 78,3 1815 1657,8 17,6 930 388,05 4,1 253 9438,5 2998