en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 1997

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 8,0 41,9 1 11,1 58,1 1   19,1 2
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 3002,7 73,6 1142 816,4 20,0 578 262,3 6,4 187 4081,4 1907
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 3010,7 73,4 1143 827,5 20,2 579 262,3 6,4 187 4100,5 1909
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 4960,9 86,1 1004 646,0 11,2 345 157,0 2,7 124 5763,9 1473
Devízový trh v SR celkom 7971,6 80,8 2147 1473,6 14,9 924 419,28 4,3 311 9864,4 3382