en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 1997

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0   0,0 0
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1525,1 66,2 698 484,8 21,0 340 294,7 12,8 142 2304,6 1180
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1525,1 66,2 698 484,8 21,0 340 294,7 12,8 142 2304,6 1180
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2486,2 89,3 581 264,6 9,5 238 31,9 1,1 63 2782,7 882
Devízový trh v SR celkom 4011,4 78,9 1279 749,4 14,7 578 326,55 6,4 205 5087,3 2062