en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 1997

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 28,3 36,1 11 50,2 63,9 13   78,5 24
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1979,8 81,1 949 406,4 16,7 331 54,5 2,2 129 2440,8 1409
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 2008,1 79,7 960 456,6 18,1 344 54,5 2,2 129 2519,3 1433
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2137,9 83,2 629 357,1 13,9 259 74,0 2,9 69 2569,0 957
Devízový trh v SR celkom 4146,0 81,5 1589 813,7 16,0 603 128,53 2,5 198 5088,3 2390