en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 1998

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 4,0 42,6 1 5,4 57,4 1   9,4 2
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1111,1 73,5 492 247,0 16,3 184 153,5 10,2 119 1511,5 795
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1115,1 73,3 493 252,4 16,6 185 153,5 10,1 119 1520,9 797
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 1926,1 89,0 630 221,5 10,2 231 16,4 0,8 29 2163,9 890
Devízový trh v SR celkom 3041,1 82,5 1123 473,9 12,9 416 169,8 4,6 148 3684,9 1687