en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 1998

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 102,4 42,7 21 137,2 57,3 14   239,6 35
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2359,8 84,6 1086 331,0 11,9 238 98,8 3,5 162 2789,5 1486
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 2462,2 81,3 1107 468,2 15,5 252 98,8 3,3 162 3029,1 1521
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 3224,3 87,1 874 415,9 11,2 311 63,6 1,7 63 3703,8 1248
Devízový trh v SR celkom 5686,5 84,5 1981 884,1 13,1 563 162,4 2,4 225 6732,9 2769