en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 1998

USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 0,5 100,0 1 0,0 0,0 0 0,5 1
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1179,1 80,9 514 243,2 16,7 223 36,0 2,5 104 1458,3 841
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1179,6 80,9 515 243,2 16,7 223 36,0 2,5 104 1458,8 842
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2217,3 89,2 628 252,7 10,2 232 16,4 0,7 45 2486,4 905
Devízový trh v SR celkom 3396,9 86,1 1143 495,9 12,6 455 52,35 1,3 149 3945,1 1747