en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 1998

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 10,0 32,9 2 20,4 67,1 7   30,4 9
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1866,6 80,2 746 321,2 13,8 243 139,1 6,0 163 2326,9 1152
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1876,6 79,6 748 341,6 14,5 250 139,1 5,9 163 2357,3 1161
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2658,0 89,3 661 298,6 10,0 259 21,0 0,7 43 2977,6 963
Devízový trh v SR celkom 4534,6 85,0 1409 640,2 12,0 509 160,1 3,0 206 5334,8 2124