en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 1998

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 16,0 100,0 2 0,0 0,0 0   16,0 2
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1913,4 77,3 754 328,0 13,3 227 232,7 9,4 196 2474,0 1177
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1929,4 77,5 756 328,0 13,2 227 232,7 9,3 196 2490,0 1179
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2983,6 91,4 710 249,1 7,6 230 30,8 0,9 44 3263,5 984
Devízový trh v SR celkom 4913,0 85,4 1466 577,0 10,0 457 263,5 4,6 240 5753,5 2163