en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 1998

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 23,0 89,1 1 2,8 10,9 1   25,8 2
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1318,5 83,4 513 205,9 13,0 166 56,9 3,6 135 1581,3 814
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1341,5 83,5 514 208,7 13,0 167 56,9 3,5 135 1607,1 816
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2183,9 87,7 616 300,1 12,0 273 6,6 0,3 27 2490,6 916
Devízový trh v SR celkom 3525,3 86,0 1130 508,8 12,4 440 63,52 1,6 162 4097,7 1732