en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 1998

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 23,5 58,8 4 16,5 41,3 3   40,0 7
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1485,4 81,2 610 298,9 16,3 227 44,7 2,4 137 1828,9 974
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1508,9 80,7 614 315,4 16,9 230 44,7 2,4 137 1868,9 981
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 3112,2 88,2 795 378,3 10,7 225 38,6 1,1 34 3529,1 1054
Devízový trh v SR celkom 4621,1 85,6 1409 693,7 12,9 455 83,32 1,5 171 5398,1 2035