en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 1998

  USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1806,4 46,7 478 1979,0 51,2 793 82,2 2,1 86 3867,6 1357
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2047,6 70,2 589 866,7 29,7 367 2,8 0,1 25 2917,0 981
Devízový trh v SR celkom 3853,9 56,8 1067 2845,7 41,9 1160 84,99 1,3 111 6784,6 2338