en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 1998

USD DEM Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Devízový fixing 129,5 61,2 28 82,1 38,8 18 211,6 46
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1761,3 67,7 764 810,3 31,1 774 32,0 1,2 110 2603,6 1648
Medzibankový devízový trh: fixing + slovenské obchodné banky navzájom 1890,8 67,2 792 892,4 31,7 792 32,0 1,1 110 2815,2 1694
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2325,7 82,9 794 448,2 16,0 366 32,0 1,1 30 2805,9 1190
Devízový trh v SR celkom 4216,5 75,0 1586 1340,7 23,9 1158 63,98 1,1 140 5621,1 2884